1. خانه
  2. پکیج ضدعفونی کننده هوا و سطوح

پکیج ضدعفونی کننده هوا و سطوح

پکیج ضدعفونی کننده هوا و سطوح

شرکت شمیم شریف با توجه به مسئولیت اجتماعی خود در شرایط حساس کنونی اقدام به ارائه دستگاه هایی خاص بنا بر نیاز مشتری نموده است. این پکیج ها برای ضدعفونی هوا و سطوح استفاده می‌شود. مکان هایی که ضدعفونی با ازن برای آنها پیشنهاد می‌شود عبارت است از:

  1. قطارهای مترو
  2. اتوبوس
  3. شعب بانک
  4. اتاق های هتل
  5. سالن های تولید کارخانجات
  6. اتاقهای بخش عفونی بیمارستان
  7. دفاتر عمومی
  8. خانه ها
نام دستگاه مدل ژنراتور مساحت قابل ضد عفونی (متر مربع)
در ۲ ساعت در ۱ ساعت در ۴۵ دقیقه در ۳۰ دقیقه در ۱۵ دقیقه
SS1 ازن ژنراتور OA2.5 – OA5 ۸۰ ۴۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰
SS2 ازن ژنراتور OA2.5 – OA5 ۱۶۰ ۸۰ ۶۰ ۴۰ ۲۰
SS4 ازن ژنراتور OA10 – OA20 ۳۲۰ ۱۶۰ ۱۲۰ ۸۰ ۴۰
SS8 ازن ژنراتور OA10 – OA20 ۶۴۰ ۳۲۰ ۲۴۰ ۱۶۰ ۸۰
SWC12 ازن ژنراتور OW30 – OW200 ۹۶۰ ۴۸۰ ۳۶۰ ۲۴۰ ۱۲۰
SWC24 ازن ژنراتور OW30 – OW200 ۱۹۲۰ ۹۶۰ ۷۲۰ ۴۸۰ ۲۴۰
فهرست
واتساپ