1. خانه
  2. فرآیند UV/H2O2

فرآیند UV/H2O2

روش اکسیداسیون پیشرفته UV/H۲O۲  یکی از متداول­ترین روش­های اکسیداسیون پیشرفته است و بیشترین کاربرد را از میان فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته دارا می­باشد این روش در حذف آلاینده­های آلی مقاوم در برابر تجزیه بیولوژیکی بسیار موثر است.

مهمترین مزیت استفاده از  UV/H۲O۲استفاده همزمان اشعه ماوراء بنفش با یک ماده اکسید کننده جهت تجزیه ترکیبات آلی می­باشد.

اشعه UVC با طول موج  nm280-100 پرکاربردترین نوع اشعه فرابنفش UV در فرآیند اکسیداسیون پیشرفته AOP است که به طور معمول از لامپ­هایی با طول موج  nm254 استفاده می­شود که بیشترین اثرات را در اکسیداسیون آلاینده­ها دارند. با مقایسه ویژگی­های انواع مختلفی از منابع تابش اشعه ماوراء بنفش موجود، بدیهی است که تصمیم نهایی برای انتخاب یک لامپ خاص چندان آسان نیست و عمداتا از لامپ­های جیوه کم فشار  LPو فشار متوسط  MPبه عنوان منابع نور UV استفاده می­شود.

مزایا و معایب فرآیند UV/H۲O۲
مزایا معایب

  • استفاده همزمان اشعه ماوراء بنفش با یک ماده اکسید کننده
  • نسبتاً پایدار بوده و می­توان بطور موقت آن را در محل نگهداری کرد.

  • از خاصیت جذب UV ضعیفی برخوردار است و در صورت جذب انرژی نور UV توسط ماتریس آب بیشتر نور اعمال شده به راکتور هدر خواهد رفت.
  • نیازمند راکتور طراحی شده خاص برای لامپ UV است.
  • احتمال ایجاد رسوب بر لامپ  UVوجود دارد.

 

فهرست
واتساپ