1. خانه
  2. ضدعفونی آب شرب مرغداری و دامداری

ضدعفونی آب شرب مرغداری و دامداری

بیشتر منابع آب مورد استفاده در مرغ­داریها دارای میکروارگانیسم های بیماری زا هستند که این امر موجب بیماری و وقوع تلفات و کاهش راندمان تبدبل غذا به گوشت می­شود. استفاده از ازن برای ضد عفونی آب آشامیدنی، سبب از بین رفتن میکروبها و انگلهای موجود در آب می شود و این امر سبب کاهش بیماری های ناشی از آب و مرگ و میر در مرغداریها می­گردد. استفاده از کلر که در حال حاضر در مرغداریها رایج است، علاوه بر اینکه کلیه عوامل بیماری زا را از بین نمی برد، اگر در دزهای بالاتر زده شود راندمان محصول را کاهش می دهد و حتی در مواردی باعث مرگ و میر در گله مرغ می­گردد.  

نقش ازن در تصفیه آب و پساب بعنوان یک عامل اکسید کننده و نیز یک ترکیب گندزدا حائز اهمیت می­باشد. امروزه استفاده از ازن به سبب مزایای آن نسبت به کلر زنی رو به افزایش می­باشد. بطور کلی ازن از قابلیت اکسید کنندگی قوی­تری نسبت به کلر برخوردار بوده و استفاده از آن ایمن­تر می­باشد. همچنین گاز ازن اضافی بدون آنکه هیچ خطری برای محیط زیست ایجاد کند تجزیه شده و به بیرون تخلیه می­شود که محصول واپایش آن اکسیژن است. مکانیسم عملکردی ازن در حذف میکروارگانیسمها، بر فروپاشی و تخریب مستقیم دیواره سلولی باکتریها استوار می­باشد. این در حالی است که عملکرد شیمیایی کلر دقیقاً مشخص نبوده و به احتمال قوی بر پایه نفوذ کلر از دیواره سلولی، حمله به گروههای آنزیمی و در نتیجه تخریب میکروارگانیسمها میباشد.

مصرف واکسن ها را غالباً در آب آشامیدنی تجویز می کنند؛ ولی باید توجه داشت که هر گونه مواد ضدعفونی کننده در آب، واکسن های زنده را بی اثر می کند، لذا به آبی که دارای بقایای مواد ضدعفونی کننده است نباید واکسن افزوده شود. جائی که نتوان آب بدون مواد ضدعفونی کننده را تهیه کرد با افزودن شیر خشک بدون چربی مواد ضدعفونی کننده موجود در آب را خنثی می کنند که به لحاظ هزینه مقرون به صرفه نیست. با ضدعفونی کردن آب با ازن با توجه به نیمه عمر کوتاه ازن پس از ۲۵ دقیقه، می توان واکسن های زنده را به آب افزود. ضمن اینکه در این شرایط ( با افزایش DOیا اکسیژن آب ) مرغ رغبت بیشتری برای خوردن آب داشته و می توان از موفقیت واکسیناسیون اطمینان حاصل کرد .

بنابراین در مجموع مزایای ازن در ضدعفونی آب شرب را به اختصار میتوان برشمرد:

  • تأثیر ازن بر روی دیواره باکتری ها ، %۵۱ بیشتر از کلر و از نظر زمانی نیز ۳۱۰۰ برابر سریع تر از کلر عمل می کند
  •  ازن قابلیت کشتن و از بین بردن میکروارگانیسم های مختلف شامل انواع باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها، مخمرها و جلبک ها را داراست. ازن در برابر کیت های پروتوزدایی چون ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم نیز مؤثر بوده که کلر فاقد این خاصیت است .
  • نیمه عمر ازن در آب، کوتاه و بسته به دما و شرایط PH  بین ۱۷-۳۰ دقیقه می باشد.
  • ازن خاصیت بوزدایی داشته و خیلی سریع با اکثر میکروارگانیسم­های تولید بو واکنش داده و آنها را اکسید می کند ولی کلر خود باعث ایجاد بو  و  طعم در آب می شود.
  • ازن رنگ و کدورت آب را می گیرد . 
  • $۱–         ازن فلزات انتقالی را اکسید و آنها را به اکسیدهای کمی محلول تبدیل می کند که به آسانی با فیلتراسیون جدا می شوند. مثلاً آهن به شکل فروس در آب غیر محلول است ، ازن آن را به فریک هیدروکسید تبدیل می کند که بسیار نامحلول بوده و به وسیله فیلتراسیون قابل جدا کردن است. سایر فلزات حساس به ازن عبارتند از : آرسنیک، کادمیم، کرم، کبالت، مس، سرب، منگنز، نیکل، روی و سایر یون های فلزات سنگین و ترکیبات آن.
  • $۱–         ازن خیلی سریع عواملی چون منگنز، آهن، سولفید هیدروژن، آمونیاک، سیانید، نیتریت، تانن ها، هیدروکربن های آروماتیک، بنزن، تولوئن، گزیلن، آلاینده های ارگانیک، بقایای سوخت های دیزلی در آب، هیدروکربن های آلیفاتیک، سولفیدها، سولفیت ها، ترکیبات نیتروژنه، استون، دی اکسین ها، بوهای متصاعد شده از سیستم های تصفیه فاضلاب، فنل، بقایای مواد شوینده و آلاینده های هوا را اکسید و به ترکیبات کم ضرر و یا بی ضرر تبدیل می کند

 

نتایج آنالیز آب

نوع نمونه میزان آلودگی (Cfu/ml)
قبل از ازن­ زنی ۲۰۰۰
ازن­ زنی با روش تزریقی (Injection) ۱۳۰۰
ازن­ زنی با روش چرخشی (Circulation) ۷۰۰

(آستانه مجاز آلودگی: ۱۰۰۰ Cfu/ml )

فهرست
واتساپ