1. خانه
  2. ازن و کاربرد‌‌ها
  3. ازن در نساجی
  4. تصفیه پساب نساجی

تصفیه پساب نساجی

روش های تصفیه فاضلاب خروجی

روش ها و تجهیزات مختلفی برای تصفیه فاضلاب نساجی و رنگرزی در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است. معرفی یک سیستم تصفیه فاضلاب و مجموعه روش های پیشنهادی در گام اول می بایست متناسب با کلیت فاضلاب مورد نظر بوده و در گام بعدی در نظر گرفتن خصوصیات منحصر به فرد فاضلاب تولید شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در گام اول فاضلاب ها را به بخش های کلی زیر تقسیم می کنیم:

  • فاضلاب هایی با غلظت آلودگی بالا مانند چاپ، رنگرزی
  • فاضلاب هایی با میزان آلودگی متوسط مانند شستشو
  • فاضلاب هایی با میزان آلودگی کم و بسیار کم مانند خنک کن ها

این کار منجر به افزایش راندمان سیستم تصفیه شده و این امکان را برای ما فراهم می سازد تا متناسب با ویژگی های فاضلاب از فرآیندها و سیستم های مخصوص به آن استفاده نماییم. همچنین با جداسازی جریان های تمیز می توان با حداقل تصفیه و حتی بدون نیاز به تصفیه در بخش های مختلف کارخانه از آن استفاده مجدد نمود.

جریان خروجی قبل از تصفیه فاضلاب نساجی ها و رنگرزی ها را می توان در محل و یا در تصفیه خانه های فاضلاب (نیازمند شبکه جمع آوری فاضلاب) تصفیه نمود که مزیت تصفیه در محل، توانایی استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده می باشد. هدف اصلی در طول فرآیند تصفیه حذف چربی، روغن، رنگ و سایر مواد شیمیایی می باشد که در خلال فرآیندهای مختلف تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند. فرآیندهای تصفیه را می توان به بخش اصلی اولیه، ثانویه و تکمیلی تقسیم نمود.

فلوچارت فرآیندهای تصفیه

تصفیه ثانویه

هدف اصلی در تصفیه ثانویه حذف کارآمد BOD بیش از مقداری می باشد که توسط یک ته‌نشینی  ساده صورت می گیرد. در این مرحله همچنین مقدار قابل توجهی از روغن و فنل نیز حذف می گردد. در تصفیه ثانویه ترکیبات آلی محلول و کلوئیدی و همچنین رنگ موجود در فاضلاب، حذف شده یا کاهش می یابند و به مواد آلی پایدار تبدیل می شوند. پساب صنایع نساجی قابلیت تصفیه توسط فرآیندهای بیولوژیکی مناسب را دارا می باشند.

در تصفیه فاضلاب نساجی همچنین مقادیر بالایی از پلیمرهای شیمیایی زیست تجزیه ناپذیر حضور دارند. به دلیل آنکه روش های تصفیه مرسوم برای تصفیه این دسته از فاضلاب ها کافی نمی باشند، نیاز به استفاده از فرآیندهای تصفیه تکمیلی کافی می باشد. تکنولوژی های مورد استفاده معمول شامل انعقاد و لخته سازی، ممبران ها (میکروفیلتراسیون، نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس)، جذب و فیلتراسیون (سیلیس، رس، کربن فعال گرانوله، جاذب های طبیعی و مصنوعی بیولوژیکی)، اکسیداسیون (فنتون، فتوکاتالیست، فرآیندهای اکسیداسیون تکمیلی، ازن زنی) ،روش های بیولوژیکی (هوازی و بی هوازی) و الکتروکواگولاسیون می باشد.

با توجه به این نکته که فاضلاب تولید شده توسط صنایع نساجی و رنگرزی بسیار پیچیده و متفاوت می باشند، در اغلب موارد نمی توان از روش و فرآیندی واحد برای تصفیه انواع مختلف این دسته از فاضلاب ها استفاده نمود و انتخاب روش و فرآیند مناسب برای تصفیه فاضلاب این صنایع وابسته به نوع فاضلاب (روش مورد استفاده برای تولید محصولات) و حجم آب مصرفی دارد. به دلیل وجود مراحل مختلف حذف و پاکسازی در فرآیندهای تولید و فرآوری منسوجات، فاضلاب شامل آلاینده های متفاوتی می باشد و به همین علت روش ها و فرآیندهای تصفیه با یکدیگر متفاوت می باشند. به طور معمول در تصفیه به روش بیولوژیکی ترکیبی از فرآیندها، روش ها و تجهیزات مختلف مورد نیاز است.

تصفیه فاضلاب نساجی ها به روش انعقاد الکتریکی  (EC)

فرآیند الکتروکواگولاسیون یا انعقاد الکتریکی (EC) یکی از روش های نوین و موثر برای تصفیه فاضلاب نساجی و رنگرزی می باشد. از این رو آزمایشات میدانی و پایلوتی فراوانی توسط شرکت تصفیه هوشمند آویسا بر روی فاضلاب های مختلف در شرایط متفاوت صورت گرفته است تا بهینه ترین روش، متناسب با نوع فاضلاب  به دست آید. در آزمایش های انجام شده تاثیر برخی عوامل اجرایی مانند عنصر الکترود دو قطبی، مدت زمان الکترولیز (RT)، چگالی جریان (I)، pH، فاصله داخلی الکترودها (IED) و سرعت واکنش مورد بررسی قرار گرفت.

علاوه بر موارد فوق، میزان مصرف الکترود و انرژی الکتریکی، تراکم لجن، هزینه های بهره برداری و مقایسه با روش معمول انعقاد شیمیایی مورد مطالعه و بررسی انجام گرفت که با توجه به نتایج به دست آمده کارآمدترین روش، استحصال گردید. نتایج آزمایش بر روی یک نمونه جهت تصفیه فاضلاب نساجی و رنگرزی نشان دهنده ی راندمان حذف COD به مقدار ۹۲/۶ درصد و رنگ ۹۶/۵ درصد و ۸۸ درصد BOD۵ و ۸۷ درصد TDS و کدورت ۹۶ درصد و فنل بیش از ۹۹ درصد و فسفات ۹۵ درصد بود. با توجه به اعداد به دست آمده در ارتباط با هزینه های بهره برداری، میزان مصرف انرژی و الکترود، مواد شیمیایی و هزینه های مربوط به دفع لجن، استفاده از روش الکتروکواگولاسیون در مقایسه با روش های معمول انعقاد شیمیایی دارای راندمان بالاتر و صرفه اقتصادی بیشتر می باشد.

رنگبری پساب های رنگین با روش ازوناسیون:

فاضلاب های رنگی مهمترین معضل کارخانجات صنعت نساجی به شمار می روند که حاوی آلاینده هایی با ساختاری پیچیده و خصوصیات سمی، سرطان زایی، جهش زایی هستند ، صنعت نساجی و رنگرزی یکی از بزرگترین مصرف کنندگان آب هستند. و به دلیل بالا بودن هزینه رنگبری آب و استفاده مجدد از آن با توجه به تاثیرات زیست محیطی خطرناک مجبور به دفع پساب ها هستند. دراین صنایع با توجه به تنوع الیاف مصرفی ومواد دیگری که در آن مصرف می شود پساب ها از نظرکیفیت شیمیایی وکمیت تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. گاز ازن قابلیت از بین بردن مواد آلی را دارد و می تواند ماهیت خطر ناک پساب های صنایع نساجی را به بی حطر تیدبل نماید و قابلیت ریسایکل آب برای استافده مجدد را فراهم نماید .

فهرست
واتساپ