1. خانه
  2. اتاق های زباله

اتاق های زباله

مهم ترین مشکل اتاق­های زباله، بو است. جهت رفع بوی اتاق­های زباله از ازن استفاده می­شود. ازن سبب رفع بو و مطبوع شدن هوا می­شود. جهت این کار براکت­هایی بر روی دیوار­های اتاق زباله نصب می­شود که به صورت اتوماتیک ازن وارد محیط اتاق می­شود. مقدار ازن تزریقی بسیار کم بوده و بر انسان و حیوان تاثیر نمی­گذارد. مقدار و مدت زمان ازن به حجم اتاق زباله بستگی دارد و این که چقدر مشکل بو بزرگ است. مدت زمان ضدعفونی کردن می­تواند متفاوت باشد. معمولا مدت زمان تولید و تزریق ازن در حدود ۱ ساعت است که سبب از بین رفتن بو و میکروارگانیسم­ها می­شود. در اتاق­هایی که دائما مشکل بو را دارند، ضدعفونی کردن به صورت شبانه روزی انجام می­شود. استفاده از این سیستم بسیار ساده و هزینه عملیاتی آن حداقل می­باشد.

جهت ضدعفونی کردن و استفاده از سیستم تزریق ازن برای از بین بردن بو اتاق زباله، انجام موارد زیر الزامی است:

  1. ژنراتور ازن را درون اتاق زباله تنظیم کنید.
  2. در­ها و پنجره­ها را ببندید.
  3. دوز ازن تولیدی را انتخاب کنید.
  4. دستگاه را روشن نموده تا تولید ازن شروع شود.
  5. از اتاق خارج شده و در را ببندید.
  6. مدت زمان تزریق ازن را تعیین کنید.
  7. پس از اتمام فرآیند ضدعفونی، وارد اتاق شده و ژنراتور ازن را خاموش کنید تا تولید ازن متوقف شود. پنجره اتاق را باز کنید تا هر چه بیشتر ازن اضافی با سرعت بیشتری استخراج شود. سپس از اتاق بیرون بروید و در را ببندید.
فهرست
واتساپ