1. خانه
  2. آب دیونیزه

آب دیونیزه

آب دیونیزه شده (DI) همان آب مقطر است که علاوه بر این­که مرحله تقطیر را پشت سرگذاشته است با روش­های دیگری مانند اسمز معکوس یون زادیی شده است. از آب دیونیزه جهت تمیز کردن تجهیزات آزمایشگاهی و فرآیند­های تولید و حتی شست و شو استفاده می­شود.

امروزه جهت تصفیه آب دیونیزه از ازن استفاده می­شود. ازن در آب دیونیزه حل شده و در مدت زمان کم تمامی میکروارگانیسم­های موجود در آب را غیرفعال کرده و از بین می­برد. این امر سبب استفاده مجدد از آب دیونیزه و صرفه­جویی در هزینه می­شود.

فهرست
واتساپ